Lidgelden

Lidgelden

(*) Met extra training willen we een onderscheid maken tussen jeugdspelers die enkel op dinsdag badmintonnen (= herinschrijvingstarief of tarief nieuw lid) en spelers die specifiek op dinsdag komen voor een extra training (= meerprijs van 110,00 €/seizoen)

Betalingsgegevens

IBAN BE57 0688 9965 6435
BIC GKCCBEBB
Donksesteenweg 30, 2930 Brasschaat

Vermelding naam en voornaam van het lid

Samenwonenden of personen die op hetzelfde domicilie wonen maken aanspraak op volgende korting (geldt niet voor de extra training op dinsdag):

Voor het aanbrengen van een sponsor van minimum 400,00 euro vervalt het lidgeld (van één persoon).

Bij tussentijdse aansluitingen kan u terecht bij een bestuurslid om een eventueel aangepast tarief te bespreken.

De clubtenue kan bij Shop2Run besteld worden. Vermeld zeker je lidmaatschap en ontvang 10% korting!