Dranken PR-ruimte voor een goed doel

De Brasschaatse Badminton Club, BC Cobras, Brasschaat Handbalclub en Basket Brasschaat hebben gezamenlijk besloten om de dranken uit de cafetaria die dreigen te vervallen weg te schenken aan een goed doel in de gemeente Brasschaat, met name de vzw Rotonde.

Zij deelden ons mee dat er sinds 6 weken zo’n 100 bewoners van Sterrenhuis en 20 bewoners van De Vluchtheuvel in een zekere vorm van quarantaine verblijven. Zij reageerden dan ook enthousiast op dit aanbod, dat meer dan welkom is om de moed er in te houden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *